Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2012

bitcheslovecake
wiesz, że chciałabym aby było tak jak dawniej? brakuje mi Ciebie i to strasznie.. proszę porozmawiajmy i wróćmy do tego co było.

June 29 2012

bitcheslovecake
bitcheslovecake
jakby wieczorne marzenia związane z Tobą spełniały się to bym miała własne siódme niebo na ziemi, ale to w końcu TYLKO wieczorne rozmażanie...

June 28 2012

bitcheslovecake
2692 c40e
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viamau5y mau5y
bitcheslovecake
2411 02ab
Reposted fromosiaka osiaka viamau5y mau5y
bitcheslovecake
9196 a34c
Reposted fromdisheveled disheveled viamau5y mau5y
bitcheslovecake
6632 ad2e
bitcheslovecake
7026 e058
Reposted fromappreciation appreciation viamau5y mau5y
bitcheslovecake
8449 8c30

so positive.

Reposted fromwiwiana wiwiana viavans vans
bitcheslovecake
5864 3926
bitcheslovecake
Raz na jakiś czas w naszym życiu pojawiają się ludzie, po których sprzątamy latami.
— true
bitcheslovecake
0962 acbe
Reposted fromkarant karant viabaptism baptism
bitcheslovecake

Zawodzą nas tylko ludzie, wobec których mamy jakieś oczekiwania.

Reposted frommefir mefir viabaptism baptism
bitcheslovecake
Nie boję się, że zostanę sama. Boję się, że nie można mnie kochać.
— bibliotekowy-swiat.blogspot.com
bitcheslovecake
2168 ba28
Reposted fromgosq gosq viabaptism baptism
bitcheslovecake
bitcheslovecake
5061 727f
Reposted fromretaliate retaliate viabaptism baptism
bitcheslovecake
Samobójcom się nie przerywa.
— B. Prus "Lalka"
Reposted frombasoerxia basoerxia viabaptism baptism
bitcheslovecake
najczęściej poruszają nas słowa, które ktoś powiedział niechcący, mimochodem. Nie o tym myślał, nie o to mu chodziło, a to trafiło.
— W.Ziółek
Reposted fromrudelubie rudelubie viabaptism baptism
bitcheslovecake
Fantazjowanie i marzenie może złamać człowiekowi serce.
— C. Ahern
Reposted fromforgivness forgivness viabaptism baptism
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl